af Kjeld Damgaard

Jens Jensens korte karriere som forvalter foregik her på Kjeldsbjerggaard, som på den tid var ejet af Peter Jørgensen Thomsen (f. 1859) og hustru Anna f. Hansen (f. 1860).
(Foto 1946)


Jens Christian Alfred Jensen var født i Sindal i Jylland i 1883. Han havde i en periode indtil 1. december 1915 arbejdet på Zeiner Lassens Planteskole i Helsingør. Her havde han arbejdet sammen med fire polske kvinder, som han åbenbart havde gjort et godt indtryk på. I al fald havde de fire polske kvinder, Paranya Pilowas, Piranya Wichula, Anna Pukala og Marya Nazer, betroet ham deres opsparing på i alt 1.000 kr.

Jens Jensen havde ført en lille bog for hver af de fire kvinder med indførsel af de beløb, som kvinderne havde opsparet, men om Jens med vilje havde givet kvinderne det indtryk, at det var sparekassebøger, kunne dog ikke bevises. Jens Jensen benægtede dette og hævdede, at kvinderne selv havde ønsket, at han beholdt bøgerne, og at de udtrykkeligt havde sagt, at pengene ikke skulle indsættes i en sparekasse.

Den 1. december 1915 fik Jens Jensen nyt arbejde som forvalter på Kjeldsbjerggaard i Rørtang. Jens varetog her en betroet stilling – fik 140 kr. om måneden i løn – og skulle hermed kunne forsørge sin hustru og deres fire børn. Kort efter nytår 1916 blev Jens imidlertid mere og mere forfalden til svir og drikkeri – og han begyndte derfor at tage af polakkernes penge. Jobbet på Kjeldsbjerggaard indebar tillige, at han til tider havde mange af gårdejer Peter Thomsens penge at råde over. På et tidspunkt solgte han således en vognladning kartofler for 330 kr – og beholdt pengene. Han solgte tillige avner og halm uden at afregne med husbonden og fik af bestyreren uberettiget udbetalt 130 kr.

Den 25. marts 1916 forlod han sin plads som forvalter. Han vendte ikke senere tilbage og omtalte ikke for nogen, at han rejste. Han sendte dog 50 kr til hustruen, men brugte i øvrigt over 200 kr. på sig selv, indtil han blev arresteret.

Tilbage sad altså en hustru med fire uforsørgede børn, fire polske piger, der var franarret 200-300 kr hver samt en gårdejer i Rørtang, der var blevet bedraget for 528 kr og 60 øre. Jens Jensen, der tilstod alle forhold, havde en gang tidligere været dømt for tyveri og bedrageri, og blev nu dømt til at betale alle beløb tilbage + sagsomkostningerne. Det samlede beløb var således 1.563,60 kr! Som straf idømtes han 80 dages fængsel på sædvanlig fangekost.

Rev. 17.03.2021