Af Kjeld Damgaard

Gartneriet ”iris” fotograferet fra luften i 1959, medens gartneriets drift var på sit højeste. Både stuehuset, der ses længst til venstre og produktionsbygninger og drivhuse er alle sammen revet ned – og området henligger i dag uden vedligeholdelse.

 

På et areal, der oprindeligt hørte til Ærtebjerggaard i Mørdrup blev der i 1920 udstykket et areal på 1457 kvadratmeter. Køber var entreprenør Hans Olsen fra Espergærde. Han var oprindelig kommet til egnen som amtsvejmand, men blev senere selvstændig entreprenør og initiativtager til adskillige projekter i Espergærde og omegn.

Det var imidlertid først i 1935, da gartner Vithus Laugmann Larsen lejede sig ind, at der blev etableret et gartneri på stedet. Til ejendommen tillagdes senere en endnu større nabogrund og dermed var grundlaget for driften på plads.
Vithus Larsen (1904-89) var født på ”Lille Busserup” på Kongevejen ved Mørdrup hvor hans fader, Hans Frederik Larsen, var parcellist og vognmand. Han blev uddannet som gartner hos hhv. gartner Valdemar Nellemann i Mørdrup, D.T.Poulsen i Kelleris. H. Suhr i Kastrup og Poul Hansen på Amager i perioden 1918-24. I begyndelsen af 1930’erne var Elna og Vithus Larsen vendt tilbage til området, hvor de boede i Tibberup. Vithus var da beskæftiget som gartner for en hofbager, der boede i området.

Han etablerede sig som selvstændig gartner i ejendommen ”Iris” i Mørdrup i 1935. Han lod selv stuehus og drivhus opbygge og drev her under glas bl.a. begonia, cineraria, crassula, cyclamen og hortensia. På friland var det især chrysanthemum og jordbær.

Vithus Larsen, der bl.a. var næstformand for Handelsgartnerforeningen for Helsingør og Omegn, drev sammen

Elna og Vithus Laugmann Larsens hjem, opkaldt efter blomsten ”Iris”

med sin hustru, Elna f, Hansen, således gartneriet Iris i omkring 50 år. Sammen havde de fire børn: Jonna, Inga, Else og Ole. Sidstnævnte huskes for sin ejendomshandel i Snekkersten – en virksomhed, der nu drives videre af sønnesønnen Jesper.

Da Vithus Laugmann Larsen døde i 1989 arvede børnene og børnebørnene stedet, men gartneriet blev herefter kun drevet i mindre målestok, idet ejendommen blev købt af slægtningen Lau Juel Rasmussen, Allerede få år efter blev ”Iris” overtaget af Helsingør Kommune, der lod huset udleje til forskellige i de følgende år. Omkring 1999 blev det besluttet at nedrive ejendommen i forbindelse med at naboarealet blev udstykket til erhvervsvirksomheder. Samtidig blev adressen ændret fra Mørdrupvej 130 til Aa. Louis Hansens Alle 3.

Men i dag vidner kun lidt bevoksning og nogle enkelte hegn om at her var der et blomstrende gartneri i næsten to generationer.

Gartner Vitus Eigil Lagmann Larsen, hvis slægt stadig lever på egnen – men med et navn, der på mærkværdig vis staves på flere forskellige måder. Og faktisk brugte Vitus Larsen selv altid at skrive Laugmann, selvom han egentlig ikke var døbt det. Hans søskende fik da også flere varianter af navnet: Lagmann, Lagmand, Lavmand, Laumann – men uanset stavemåden er det samme familie.

Vithus Larsens hustru, Elna f. Hansen (1906-74).

Reklameskilt for Gartneriet ”Iris” fra 1940’erne. Kvinden på fotoet er et familiemedlem.

 

 

Et glimt fra et af drivhusene på gartneriet ”Iris”, 1978.

Vithus Laugmann Larsen på Helsingør Torv i 1975.

Rev. 11.03.2021