af Kjeld Damgaard

Husmandsstedet “Bekkehus” fotograferet kort før det blev nedrevet i 1936.

Ejendommen lå vest for Gurre Aa, tæt ved Kroggaard.  Ejendommen blev solgt til selveje i 1827.  Ejendommen blev i 1936 revet ned og det følgende år blev jorden lagt ind under Kroggaard.

Ejere:
1827-1857 Peder Christiansen
1857-1899 Rasmus Pedersen (søn)
1899-1918 Peternille og Caroline Petersen (døtre)
1918-1934 Christian Christensen
1934-1936 Johan Nikolajsen

Rev. 26.02.2021