af Kjeld Damgaard

Maleri af Tikøb Kirke og Præstegård. Præstegården er siden brændt og erstattet af en ny bolig. Maleri tilhører Tikøb Kirke.

Tikøb Kirke omkring 1910.

Kirken er taget i brug omkring år 1100 – og dermed en af de ældste murstenskirker i Danmark. Bag byggeriet menes munkene fra Esrum at stå – måske er det deres ansigter man endnu kan se udvendig på murværket på koret. Tidligere udgravninger tyder på, at der på samme sted tidligere har stået en trækirke. Kirkens størrelse vidner om at sognet allerede da var af anseelig størrelse.

Kirkens våbenhus er antagelig fra begyndelsen af 1200-tallet. Selve skibet var da forsynet med bjælkelofter. Først i 1400-tallet fik kirken hvælv og gavlene forsynedes med kamtakker. desuden opførtes det store tårn. Et sakristi på nordsiden af koret er opført i 1517. Altertavlen er fra 1723 og forestiller nadveren. Korbuekrucifikset stammer fra slutningen af 1400-tallet. Døbefonten er af skånsk sandsten – måske med en engelsk mester kaldet Alexander – og stammer antagelig fra kirkens opførelsestid.  Dåbsfadet er fra midten af 1500-tallet og stammer oprindelig fra Sydtyskland. Fontehimmelen er af træ og stammer fra 1600-tallet.

Rev. 12.04.2021