Ingeborg Skjoldager

Uexam. haandgerningslærerinde ved Borsholm Skole i perioden 01.02.1908-30.03.1910. Gift m. førstelærer smstd. Halfdan V. Skjoldager (s.d.).
(SS 6/1904, Helsingør Avis 05.02.1910)