Margot Roll, f. Hansen

f. 25.04.1935 på Christiansø, som datter af fisker Axel Hansen (18.02.1904) og hustru Mary Hansen (f. 15.06.1909). Dim. Jonstrup Sem. 1957. Ansat ved TKS 01.07.1957 som timelærerinde ved Espergærde skole. Aarskursus i legemesøvelser 1958/59. Gift med telegrafist Jan Enno Roll 1958. Fra 01.09.1959 ansat ved Rønne kommunale Skolevæsen.
(KB Svaneke 1935, TKS 1957/58-1959/60, HKRA, Interview med Margot Roll 13.03.2016)