Risby ”nedlagdes” for 200 år siden…

Dette matrikelkort er fra 1877 og viser Risby Huses beskedne område – klemt inde mellem Bistrups jorder (Abellund) i syd og vest samt Risby Vang mod nord.

Af Kjeld Damgaard

De få huse, der i dag udgør landsbyen Risby er de ”sørgelige” rester af en rigtig lille landsby, som indtil 1801 lå lidt nordligere end den nuværende bebyggelse. Byen er blandt Tikøb Kommunes allerældste, idet endelsen by, antyder at byen har eksisteret i vikingetiden, måske helt tilbage i 800-tallet. Navnet Risby betyder ”krat-byen” og sigter vel til dens beliggenhed i et større område med krat. Indtil reformationen i 1535 hørte Risby under Esrom Kloster.

Landsbyens jorder lå for størstepartens vedkommende i den nuværende Risby Vang. Endnu kan man i dag – 200 år efter, se rester af højryggede agre i skovbunden, ligesom enkelte gamle gærder endnu markerer de gamle ejendommes grænser. Foruden to gårde – den største kaldtes ”Risbygaarden”, bestod landsbyeni 1700-tallet også af to husmandssteder, hvoraf den østligste (der lå i Risby Vangs østlige ende) kaldtes Birkehuset.

Efter at fæstebonden på Risbygaarden døde i 1799, besluttedes det den 25. februar 1801, at nedlægge gården og inddrage det allerede indhegnede areal til skov. Et par husmandssteder overtog resterne af jorderne og nye navne på husene opstod:

Matr. nr. 1: Toftehus (egentlig oprindelig den mindste af gårdene i Risby), nuv. Risbyvej 15.
Matr. nr. 2: Frederiksminde
Matr. nr. 3: Lerbakkehus
Matr. nr. 4: Lundehus