fru Rentoft

Vikar for førstelærer Eliasen i Nyrup Skole i perioden 05.12.-21.12.1945.
(”Embedsbog for Nyrup Skole” i TKHS)