Oluf Emry Pedersen Rask

f. 16.08.1919 i Odense, som søn af lagerforvalter Anders Pedersen Rask og hustru Maren Christine f. Christensen. Efter skoletiden i Højme skole pr Holmstrup, beskæftigelse ved landbruget. 1939-40 militærtjeneste. 1940-41 ophold paa Ollerup Gymnstikhøjskole. 1941 genindkaldt, derefter atter ved landbruget. 1942-43 præparentklasse i Skaarup. 1943-47 Skaarup sem. 01.07.1947-30.07.1947 vikar ved Ærøskøbing skolevæsen. 01.07.1947-31.05.1949 aspirant smstd. 01.06.1949-31.07.1953 kommunelærer smstd. Fra 01.08.1953 lærer ved Nyrup skole. Flere kurser i pædagogisk psykologi. Formand for lærerraadet ved Nyrup skole. 1962-63 orlov m.h.p. kursus til uddannelse som talepædagog. 01.08.1963 overflyttet til Mørdrupskolen, nu som overlærer. 01.04.1968 tale-høre konsulent ved TKS. Sognefoged i perioden 1969-1974. Pensioneret 31.07.1987. Død i Espergærde 07.09.1992.
(Tikøb Komm.: ”Forhandlingsprotokol for Skolekomm. 1944-53” HKSA, TKS 1956/57-1969/70, HKS 1970/71-1979/80, Interview m. Oluf Rask 29.11.1983, Oluf Rask: 50 aars jubilæumsartikel i Skolebladet for Nyrup skole 1984, KD 1989, Mørdrup Sognefogedprotokol)