af Kjeld Damgaard

Annonce fra Mørdrup Propforening fra kort efter århundredeskiftet.


Propforenings-ideen opstod i 1890’erne i København. De fastboende handlende og håndværkere i kvarteret omkring Saxogade, Mathæusgade og Oehlenschlægersgade, hittede på den morsomme idé at gå med en almindelig korkprop i lommen. Når de så mødtes skulle de vise proppen og havde den anden ikke sin prop, skulle han give en genstand på et værtshus.

Efter kort tid var så mange med på spøgen, at det blev besluttet at gøre lidt gavn samtidig. Derfor indkaldtes til en stiftende generalforsamling i Søren Thomsens beværtning i Saxogade 52 den 1. september 1894 og Propforeningen “P” var en realitet. Ideen var fortsat at havde man ikke sin speciel afmærkede korkprop på sig, måtte man betale en mulkt, men i stedet for at gå på værtshus for pengene, blev beløbet lagt til side til godgørende formål. Derudover kostede indmeldelsesgebyret 25 øre og så betalte man 10 øre i kontingent om måneden.

Espergærde–Snekkersten og Omegns Propforenings bestyrelse fotograferet i 1930’erne. Forrest fra venstre ses: Louis Hansen, C. W. Larsen, Valdemar Jensen, Hans Løvenvig. Bagerst fra venstre ses: Carl Jensen, Svend Andersen og Hans Hansen.

Foreningens godgørende formål var at yde hjælp til fattige konfirmanders beklædning. Foreningens motto udsprang af dens oprindelse og lød: “At gavne og fornøje, hav stedse det for øje”.

Ifølge paragraf 2 i foreningens love kunne der oprettes afdelinger ude i landet og bl.a. i Helsingør dannedes en afdeling i 1917. Det udstyr, som konfirmanderne fik af Propforeningen var for drengenes vedkommende: Jakkesæt eller matrostøj, hat eller hus samt strømper og sko. For pigernes vedkommende var det: Kjole og undertøj, en hat samt strømper og sko.

Men ideen med at hjælpe konfirmander med beklædning var ikke ny. Allerede før århundredeskiftet var der både i Helsingør og i Tikøb Kommune initiativer at støtte fattige konfirmander. I Helsingør havde private kvindekomiteer således igennem en lang årrække hjulpet ved indsamlinger af både penge og tøj. Og endnu eksisterer dér mindst en af disse foreninger.

I Mørdrup eksisterede allerede kort efter århundredeskiftet en propforening. Også i “Tikøb Sogns søndre Del” var der på den tid en “Konfirmations-Understøttelsesforening”, hvor skipper Jacob Aanonsen var formand. Senere – i 1920’erne opstod “Espergærde/Snekkersten og Omegns Propforening” i hvis bestyrelse bl.a. sad en lang række af de personer, der også i andre sammenhænge var aktive dengang på Sydkysten. Endelig kendes der en Propforening for Gurre og Omegn i 1920’erne.

Rev. 10.04.2021