Anna Margrethe Jensine Pedersen, f. Rasmussen

Antagelig uexam. Gift med lærer Peder Pedersen (s.d.) i Hellebæk. Underviste de smaa aargange i  med hjælp fra en lærerinde (Emilie Johansen, s.d.) i perioden 1900/01-1914 i Hellebæk Ny Skole (Fabrikkens Skole). Underviste tillige ved Borsholm skole i perioden 1914-16, hvor hendes mand var blevet førstelærer. Ogsaa vikar i senere perioder, bl.a. i sept/okt 1916 p.g.a. at Borsholm skoles lærerinde var paa regelmæssige haandgerningstilsyns-rejser.
(SS 5/1914, STFH 1914, ML 1976, MTL 1923)