Poul Kristian Nielsen Nørby

f. 28.04.1913 i Holstebro, som søn af maskinarb. Jens Peter Nørby og hustru Kirstine N. Realeks. Dim. fra Th.Lang 1935. 01.11.1935-31.12.1935 vinterlærer Grindsted. 01.01.1936-31.03.1939 fast vikar ved Nykøbing Mors skolevæsen. 01.04.1939 lærer ved Lundegade skole i Helsingør. G. 21.07.1940 m. Gudrun M. Hagenau, s.d. Fra 1950 lærer ved Espergærde skole. 01.06.1955 overlærer smstd. 14.06.56-30.09.56 konst. viceinspektør smstd. Kurser i tegning, fysik og sløjd. Leder af arbejdsteknisk skole i Helsingør. Kasserer i FN-forbundet i 25 aar. Kasserer i Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten. 1963 viceinsp. smstd. 01.11.1970 overlærer ved Skolen ved Gurrevej i Helsingør.  Pensioneret 31.07.1976.
(SFA 1949, TKS 1956/57-1969/70, HKS 1976/76, EG 1986 II, HKSA, Erindringer af 10.11.1994)