Conrad Nellemann (1897-1983)

Ingeborg og Conrad Nellemann foran deres hus på Gl. Tibberupvej nr 5.

af Kjeld Damgaard

Conrad Nellemann blev født i 1897 og var søn af gartner Conrad Petersen, der i 1903 fik tilladelse til at antage familienavnet Nellemann – et navn, som var gledet ud ved en forfaders dåb. Conrad Petersen var gift med Frederikke Caroline Mortensen og parret slog sig i 1908 ned på Mørdrup Mark, hvor de byggede hus lige ved Nordbanen (nuværende adresse er Agnetevej 6). Parret fik i alt otte børn, hvoraf den næstyngste blev opkaldt efter faderen – og altså kom til at hedde Conrad Nellemann (1897-1985).
Den unge Conrad kom i lære som gartner, bl.a. på Fyn. Senere fik han ansættelse på D.T. Poulsens Planteskole i Kelleris ved Kvistgaard, men lige inden da var han blevet gift med Ingeborg Düblien (1898-1997) fra Koldingegnen. Det skete i 1921 og året efter flyttede parret ind i en lejet lejlighed på Grønnegaard i Tibberup. I de følgende mange år arbejdede Conrad Nellemann som en betydende medarbejder i Poulsens Planteskole – i en hel del år som ledende overgartner.
I 1944 købte Ingeborg og Conrad Nellemann imidlertid et areal i Tibberup Landsby. Her byggede de en villa og begyndte på det, som skulle blive deres livsværk: Etableringen af deres egen planteskole. Den blev ganske hurtigt en succes, og parret drev nu denne planteskole igennem mere end 30 år. I begyndelsen af 70’erne påbegyndtes imidlertid en udstykning af arealet, som hidtil havde været drevet som planteskole. Det indbragte parret en væsentlig indtægt.
Imidlertid fik parret ingen børn og i stedet besluttede de at testamentere deres betydelige formue til en fond, der skulle uddele årlige donationer indenfor kultur, historie og lignende aktiviteter i omegnen. Fonden fik navnet “Fonden Conrad Nellemann og Hustrus Mindelegat” – og har siden Ingeborg Nellemanns død uddelt betydelige beløb ved den årlige Grundlovsfest på Fkynderupgaard. I bestyrelsen for fonden sidder den til enhver tid siddende borgmester i Helsingør Kommune, samt de tre faste medlemmer, arkitekt Gert Ingemann, fhv. museumsinspektør Kenno Pedersen samt direktør Mogens Nellemann Skov.

Rev. 14.04.2021