Frk. Laursen

Uexam. hjælpelærerinde ved frk. Moldenhawers Privatskole i Hellebæk (Hellebæk Privatskole eksisterede fra 1886-96).
(ML 1976)