Klostervangen tilhørte “Almindeligt Hospital” i det gamle Karmeliterkloster i Helsingør.

Af Kjeld Damgaard


Dette matrikelkort fra 1877 viser tydeligt Klostervangs placering i forhold til Egebæksvang og Flynderupgaard. Det viser tillige gården ”Hjortesprings” placering, samt at arealet endnu i 1877 var delvist skovdækket.

Der er lidt usikkerhed om navnets oprindelse. Men der sandsynligvis tale om Karmeliterklosteret i Helsingør. Endnu i 1600-tallet tilhører nemlig arealet Helsingørs Hospital eller ”Almindeligt Hospital” i det tidligere Karmeliterkloster i Helsingør. Der er således god grund til at antage, at arealet og navnet har overlevet til nutiden – fordi der var en sammenhæng til klosteret i Helsingør.

På arealet lå i slutningen af 1700-tallet en mindre ejendom kaldet ”Vesterbrinkhus”. Hvoraf dette navn stammer er derimod ukendt. Fra 1803 kendes den lille gård derimod som ”Hjortespring” – et navn, der også har overlevet frem til nutiden, selvom gården for længst er forsvundet og erstattet af et almindeligt hus.

Navnet ”Hjortespring” skyldes den første private ejer af ejendommen. Det var brygger Ole Christoffersen Hjorth som indtil da havde været fæster på den gård og de tilhørende jorder. I 1803 resolverede nemlig Nicolai Edinger Balle, biskop over Københavns Amt, at “…det vil være til Fordel saavel for Helsingøers Hospital som for Fæsteren paa det bemeldte Hospital tilhørende Gods baade nu og i Fremtiden, herved skjøder og aldeles afhænder fra Helsingøers Hospital til Herr Ole Christophersen Hjorth, borger og brygger i Helsingøer og hans Arvinger de under Kronborg Amt beliggende og hidtil af ham selv i Fæste hafte saakaldede Klostervang under Helsingøers Hospitals Gods i Tikjøb Sogn af Hartkorn Ager og Eng 4 Tdr. 1 Skp. 1 Fdr. med al dens Tilliggende efter den skete Opmaaling og Udskiftning…”

Der var naturligvis nogle vilkår for overtagelsen. For det første skulle den nye ejer nu selv udrede alle kgl. skatter. Til afløsning for den landgilde, der hidtil var blevet betalt, skulle der i fremtiden betales 2 rdl. for hver tdr.ld. der blev overdraget til nye ejere. Desuden skulle der udlægges en husmandslod på 3 tdr. ld. Husmanden skulle udpeges af hospitalet, men meget tyder på, at det aldrig skete. Der kom så vidt vides aldrig en husmand, og jorden fortsatte med at høre under Klostervanggaarden – nu kaldet Hjortespring.

På den jord, som brygger Ole Christophersen Hjorth overtog var der en del underskov og en del overskov. Underskoven kunne Hjorth selv bruge af, men de store træer – overskoven – skulle hospitalet have, hvis de blev fældet. Og med disse tilføjelser, blev skødet underskrevet den 14. april 1803 og lyst i retten 9 dage senere.

Ole Christophersen Hjorth ejede gården indtil 1813, da en anden brygger overtog ejendommen, nemlig brygger Lars Jensen vistnok fra

Ejendommen som den så ud i 2007. Måske er det eneste originale ved ejendommen den kælder, der skjuler sig under det stærkt ombyggede hus.

Kolding.

Området, som kaldes Klostervangen var indtil 1977 et selvstændigt ejerlav, men blev lagt sammen med Flynderups ejerlav. Så man kan sige, at arealet efter den 30. juni 1977 ikke  længere eksisterer !

 

Hjortesprings ejere i 1800-tallet:

1803-1813   Ole Christoffersen Hjorth
1813-1820   Lars Jensen
1820-1830  Søren Andersen og Peder Enevoldsen
1830-1838  P. W. Tegner
1838-1844  Hans Arpp
1844-1846  Rasmus Hartvig Rasmussen
1846-1854  Erasmus Sigismund Resch
1854-1856  Bertel Johannes Bertelsen
1856-           Constantin Brun

Rev. 02.03.2021