Kristian Karl Sophus Kaarsen

f. 29.07.1855 i Nyrup, som søn af enelærer Christian Johan Kaarsen, og hustru Sofie Margrethe f.Kerrn. Dim. fra Jonstrup sem 1875. Gift m. Klara Kristine Christensen, f. 28.11.1859, som datter af stationsforstander i Birkerød, Anders Christensen. 1875 hjælpelærer i Gyrstinge. 05.11.1877 andenlærer i Tikøb. 01.06.1881 lærer og kirkesanger i Gurre. Fra 1891 førstelærer i Birkerød – endnu dér i 1910. Forligsmægler i Tyendesager, medl. af værgeraadet, fmd. f. Birkerød Asylforening og Børneasyl. Regnskabsassistent ved Aandssvageanstalten ”Ebberødgaard”. Død i Birkerød 08.12.1917.
(STFH 1944, WTB&CP 1910, CP&WTB 1913, AP 1884, HFP 1958, ”Folkeskolen” 1918/7, Elisabeth Kaarsen: ”Slægtsbog” [utrykt slægtsbog for familien Kaarsen], SF 1940)