Kirsten Inger Johansen, g. Arnoldus

f. 11.02.1930 i Mørdrup. Dim. 1951 fra Emdrupborg sem. Timelærerinde ved Espergærde skole 01.02.1954-31.03.1954. 01.02.1954-31.03.1954 vikar ved Helsingør kommunale skolevæsen. 01.04.1954 aspirant ved Skolen ved Sdr. Strandvej i Helsingør. 01.04.1952 lærer smstd. 01.04.1962-30.09.1964 f.a. ved Lundegades skole. 01.10.1964-30.11.1966 ved Asminderød skole. 01.12.1966-31.03.1969 lærer ved Mørdrupskolen. 01.04.1969 overlærer smstd. 01.08.1970 overlærer ved Tibberupskolen. Aarskurser i haandarbejde og skolebiblioteksarbejde. Lærerraadsformand og medlem af Fælleslærerraadet. Interesser: Lokalhistorie og slægtshistorie. Pensioneret 31.07.1982 p.g.a. sygdom. Død 18.03.1997.
(TKSA 1967/68-1969/70, EG 1986 II, HKSA, Erindringer af 25.02.1996, HKRA, Statstidende 29.04.1997)