Torben Jørgensen

f. 24.11.1921 i København som søn af ing. og translatør Knud Jørgensen og hustru Grete J.  Student. Dim. fra Blaagaard sem 1950. G. 27.12.1946 m. kunstmaler Merete Bentzen, f.08.09.1918 i Julianehaab, Grønland, som datter af distrikstlæge Regnar V.G.Bentzen og hustru Bertha C.B. 01.08.1950 timelærer ved Espergærde skole. 01.05.1952 aspirant ved Skolen ved Sdr.Strandvej i Helsingør. 01.08.1952 lærer ved Skolen ved Gurrevej. 01.08.1964 overlærer smstd. Orlov 1974/75. 01.08.1975 overlærer ved Borupgaard-skolen. Sløjdlærerudd. Lærerraads-fmd. ved Skolen v. Gurrevej 1966-69. Fælleslærerraadsformand 1969-73. Pensioneret 31.05.1981.
(SFA 1949, HKSA, Erindringer af 29.09.1994)