Jens Christian Jensen

Indtil 1905 bopæl i København. Andenlærer ved Hornbæk skole 1905 til 31.08.1906. Fra 01.09.1906 lærer ved Ringsted Borgerskole, men ses ej dér 1910.
(STFH 1944, Helsingør Avis 15.05.1906 og 16.08.1906)