Aage Jensen

Ansat som fast vikar ved TKS i perioden 01.03.1955 til 30.09.1956.
(HKRA)