Jonna Kristensen Ingstrup

Aarsvikar ved Mørdrupskolen 01.09.1968-30.06.1969.

(HKRA)