Hornbæk Skole opført i 1911-12. Huset til højre blev beboet af førstelæreren.
Hornbæk Skole så således ud i perioden 1816-1912. Foto ca 1900.

Strejftog i Hornbæk Skoles historie

af Kjeld Damgaard

Den ældste kendte skole for almuen startede i Hornbæk omkring 1710. Vi kender ikke den nøjagtige dato, den første sikre dokumentation findes i 1712, da skolemester Christian Christiansen Lundgreen nævnes. Han omtales som skolemester og som en “der informerer Børn paa Lejet”. Denne skole må egentlig henregnes til de private, da den var oprettet af befolkningen selv – uden øvrighedens initiativ. Måske fandt Hornbækfiskernes initiativ sted på baggrund af at lejets fiskere og sømænd havde fået inspiration fra andre steder.

Undervisningen har således fundet sted under yderst primitive forhold – og fagene har sikkert begrænset sig til få fag: katekismus og læsning samt måske skrivning og regning. Hvor faglig dygtig Lundgreen rent faktisk var står hen i det uvisse, men ofte var der tale om et yderst dårligt betalt arbejde – ofte udført af fallerede studenter, almisselemmer eller hjemsendte soldater.

At det reelt var Hornbækborgerne selv, der bar udgifterne til skolen fremgår af, at borgerne i 1770 indsendte et bønskrift til kongen om at få opført et kongelig finansieret skolehus i byen. Den daværende skoleholder, Friederich Pilger ønskede også bedre bolig- og lønforhold – men alt sammen uden resultat. Først efter en ny henvendelse i 1806 kom der gang i sagen, men den nye skole blev dog først en realitet i 1816.
I løbet af 1800-tallet steg befolkningstallet i Hornbæk imidlertid kraftigt. Det samme gjorde kravene til undervisning.

Hornbæk Skole fotograferet omkring 1943, da førstelærerens bolig var erstattet af en ny hovedbygning.

Hornbæk Skole opført i 1911-12. Huset til højre blev beboet af førstelæreren.

I Hornbæk var forholdene ved århundredeskiftet så ringe, at der også her måtte gøres noget. Især da der i 1910 blev ansat en tredje arbejdskraft foruden første- og andenlæreren, nemlig en lærerinde. Den gamle skoles gulve lå bl.a. direkte på jorden uden nogen form for isolering og ventilation – og dertil kom, at børnetallet var steget så meget, at børnene slet ikke kunne være der. Sognerådet vedtog derfor, at der skulle bygges en ny skole med fire klasseværelser, et gymnastikhus samt tre boliger til lærerne. Men det blev ikke helt uproblematisk. Især i den øvrige del af kommunen var der voldsomme reaktioner mod, at der i Hornbæk skulle bruges så mange penge på noget der føltes som luksus, nemlig et gymnastikhus. Samtidig var der voldsom røre i befolkningen om ombygningen af Anstalten i Tikøb til alderdomshjem. Det kom til at betyde, at gymnastikhuset blev udsat og først i 1929 blev der opført en gymnastiksal i Hornbæk.

Allerede før besættelsen var der planer om at udvide denne skole, men p.g.a. materialemangel og de usikre tider blev sagen udsat – dog blev en hovedbygning opført i 1938. I 1947 var manglen på klasseværelser så stor, at man måtte leje sig ind i Pension Friis, hvor der blev indrettet 4 klasselokaler og 2 lejligheder til lærerne. I 1950 vedtoges det at bygge en hel ny skole i Hornbæk, men først efter en del diskussion om placeringen. Den nye skole ved Søren Kannes Vej kunne derfor først tages i brig i 1954.

Den nye skole ved Søren Kannes Vej er ved tage form her i 1952, hvor gymnastiksalen er underopførelse.

De første sten bliver lagt til den nye skole i Hornbæk i 1952.

 

Rev. 11.04.2021