Holmegaard, Hornbækvej 662, matr. nr. 4 a, Bistrup

af Kjeld Damgaard

Stuehuset på Holmegaard før det blev moderniseret. Foto fra 1940’erne.

Holmegaard var derimod ikke i samme families eje fra gammel tid. I perioden 1852 til 1918 var gården i familien Nielsens eje, men allerede i 1922 overtog cykelforhandler Otto Petersen også denne gård. Enken beholdt den til 1940, hvorefter familien Westergaard købte gården. Både Søren Westergaard og sønnen Palle Westergaard, som overtog gården efter faderen, var engageret i lokalpolitik – bl.a. som medlem af sogne- og byråd. I Palle Westergaards ejertid opførtes nye stalde og haller, men de ældste bygninger stammer fra 1800-tallet.

Ejere:
18    -1888 Niels Hansen
1888-1911 Hans Nielsen (søn)
1911-1918 Peter Nielsen (søn)
1918-1922 Christian Ricardt Blichart Christensen
1922-1936 cykelhandler Otto Petersen
1936-1940 Laura Petersen (enke)

Holmegaards udlænger 1940erne set fra Risbyvejen.

1940-1966 Søren Westergaard Christensen
1966-1987 Palle Westergaard (søn)
1987-2003 Barbara og Jan Laue
2003-         Holmegaards Ejendomsselskab A/S

Rev. 18.02.2021

Hans Nielsen, ejer af Holmegaard 1888-1911.

Søren Westergaard. foto 1962

Rev. 19.02.2021