Albert Høeberg (1879-1949)

Af Kjeld Damgaard

Albert Høberg, fotograferet i slutningen af sin karriere.
(Foto: Det kgl. Bibliotek)


En af Snekkerstens kendte landliggere var kgl. kammersanger Albert Høeberg, der „lå på landet“ her – første gang i 1911 – og siden i en lang årrække i 1920’erne og 1930’erne. Han var født i København i 1879, og kom i sanglære hos tidens kendte læremestre i Danmark og Tyskland. Fra 1904 til 1939 var han operasanger ved Det Kgl. Teater i København. Han havde hovedroller i adskillige af datidens store operaopførelser, bl.a. „Marsk og Drot“, „Tannhäuser“, „Tristan og Isolde“ samt „Mestersangerne i Nürnberg“. Han var gift med Astrid f. Terkelsen (d. 1947).

Rev. 13.04.2021