Julius Edvard Alexander Hessen

f. 27.12.1850 i København, som søn af brillemager Chr.Henr. Hessen og Martha Sophie Cathrine Jacobsen. Dim. fra Ranum Sem. 1870. Gift med Vilhelmine Kaarsen, f. 23.02.1851 (d.1914), datter af lærer J.C.Kaarsen i Nyrup. 1870 vikar ved Nøbbet skole. 01.11.1870 huslærer paa Eskær. 01.06.1871 andenlærer ved Nyrup skole. 24.07.1875 ansat ved Skjævinge skole ved Hillerød. Senere førstelærer smstd. Sogneraadssekretær. Dannebrogsmand. Meget engageret i skyttesagen og i Sønderjyllands-sagen. Pensioneret 1921. Død i København 13.01.1940.
(Tikøb Kommune: ”Breve og Documenter 1805-91” i LAS, Tikøb Kommune: ”Journal for Skolevæsenet 1867-91” i LAS, Tikøb Pastorat: ”Indberetning om Skolevæsenet 1859-1904” LAS, HHM&AP 1877, CMCK 1898,  ”Folkeskolen” 1921/181 og 1930/810, Chr.Ottosen: Det Kgl. Vaisenhus 1927, SF 1940, Berlingske Tidende 16.01.1940, Frederiksborg Amts Avis 16.01. og 20.01.1940, STFH 1944, Elisabeth Kaarsen: ”Slægtsbog” [Utrykt slægtsbog for familien Kaarsen, u.a.], HFP 1958, Skrivelse fra Kristian Hvid Simonsen 06.04.1984, KD 1989)