De 27 formænd for Tikøb Sogneforstanderskab og Tikøb Sogneraad

Af Kjeld Damgaard

Den 30. december 1841 samledes Tikøb Sogneforstanderskab for første gang. Det skete på Marianelund Kro og forsamlingen bestod af følgende personer:

Provst Christian M. Olrik (udpeget, ikke valgt)
Proprietær Jørgen Rasmussen til Louisenlyst ved Gurre
Cand.theol. Jens Nimb Lassen til Sindshvile ved Nyrup
Gaardmand Svend Nielsen, Rørtang
Dyrlæge Claus Knudsen, Plejelt
Proprietær Martin L. Kall til Borsholmgaard, Borsholm
Gaardmand Jens Pedersen, Gurre
Gaardmand Christian Hammer, Skibstrup
Forpagter Krabbe, Hellebækgaard
Forstraad Sophus Bjørnsen, Valdemarslund ved Gurre

Den første formand for Tikøb Sogneforstanderskab, Jens Nimb Lassen (1807-1873), malet af ukendt kunstner.

Den daværende ordning indebar, at formanden kun valgtes for ét år ad gangen – fra 1. januar til 31. december. Afstemningen om rådets første formand foregik skriftligt og valgt blev cand. theol. Jens Nimb Lassen, der var ejer af Sindshvile.

På samme møde vedtog man fremover at afholde møde på Marianelund den første tirsdag i hver måned kl. 9 om formiddagen. Desuden blev det på forslag fra provst Olrik vedtaget, at der skulle ansøges om tilladelse til yderligere at vælge 9 sogneforstandere, idet man fandt at sognets størrelse var sådant, at man ville være alt for få til at klare de mange sager og forretninger, som rådet skulle tage sig af fremover.

Denne sag behandledes på de efterfølgende møder, og allerede den 12. juli 1842 forelå en skrivelse fra Danske Kancelli, der godkendte, at der blev valgt yderligere 5 medlemmer af sogneforstanderskabet. Disse fem var:

Gårdmand Hans Andreas Nielsen, Mørdrup Strandvang
Niels Olsen
Gårdmand Hans Gudmandsen, Apperup
Gårdmand Johannes Jensen, Hornbæk
Gårdmand Niels Pedersen, Saane

FORMÆND FOR SOGNEFORSTANDERSKABET (1842-1867):

01.01.1842-31.12.1845   cand. theol. Jens Nimb Lassen, Sindshvile, Nyrup
01.01.1846-21.09.1847   proprietær Martin Ludvig Kall, Borsholmgaard, Borsholm
21.09.1847-31.12.1848   overauditør Carl Vilhelm Uldall, Nyrupgaard, Nyrup
01.01.1849-09.04.1850   cand. theol. Jens Nimb Lassen, Sindshvile, Nyrup
09.04.1850-31.12.1850   overauditør Carl Vilhelm Uldall, Nyrupgaard, Nyrup
01.01.1851-31.12.1851   kammerraad  Jørgen Rasmussen, Louiselyst, Ørsholt
01.01.1852-15.02.1853   overauditør Carl Vilhelm Uldall, Nyrupgaard, Nyrup
15.02.1853-31.12.1853   kammerraad Jørgen Rasmussen, Louiselyst, Ørsholt
01.01.1854-31.12.1855   proprietær Carl Schiern, Kronborg Teglgaard
01.01.1856-01.04.1856   pastor Hansen, Tikøb
01.04.1856-07.08.1856   kontrollør Knutzen, Hornbæk
07.08.1856-24.10.1856   kammerraad Jørgen Rasmussen, Louisenlyst, Ørsholt
24.10.1856-31.12.1858   Gaardmand Lars Petersen, Tikøb
01.01.1859-31.12.1859   proprietær Constantin Brun, Borupgaard
01.01.1860-31.12.1861   krigsraad Jacob Bjørnsen, Gurrehus
01.01.1862-01.11.1863   proprietær Carl Clausen, Nyrupgaard, Nyrup
01.11.1863-31.12.1864   kontrollør Knutzen, Hornbæk
01.01.1865-31.12.1867   proprietær, landinspektør T. V. Bonnesen, Nyrupgaard, Nyrup

FORMÆND FOR SOGNERAADENE (1868-1970):

1868-1875   proprietær Emil Ludvig Lichtenberg, Qvistgaard, Nyrup
1875-1879   proprietær Nielsen, Landlyst, Lille Esbønderup
1880-1891   proprietær Ludvig Holstein, Sindshvile, Nyrup
1892-1898   skovrider Sophus Thalbitzer, Landlyst, Teglstrup Hegn
1898-1907   kammerraad Niels R. Hansen, Nyrup
1907-1910   mølleejer Frands Olsen, Tikøb
1910-1917   smedemester J. C. A. Larsen, Horserød (venstre)
1917-1928   kasserer Christian Petersen, Borsholm (konservative)
1928-1933   entreprenør Gudmand Ellekilde, Boderne (konservative)
1933-1937   murermester Carl Poulsen, Hornbæk (konservative)
1937-1945   skræddermester Oscar H. Sandell, Aalsgaarde  (socialdemokratiet)
1945-1946   gartner Carl Vilhelm Hansen, Tibberup (radikale venstre)
1946-1954   karetmagermester William Petersen, Tibberup (venstre)
1954-1970   smedemester Karl Olsen, Saunte  (venstre)