Knut Erik Bogstad Fitzner

Dim. 1960. Ansat som lærer ved Nygaard skole  05.01.1967-01.08.1970.
(TKS 1966/67-1969/70)