Klædefabrikkens Skole i Hellebæk

af Kjeld Damgaard

I januar 1896 tog man en ny skole i Hellebæk i brug. Det var Fabrikkens Skole på Strandvejen i Hellebæk. Den var oprettet på initiativ af Klædefabrikken – deraf skolens navn. Klædefabrikken bekostede i øvrigt også en stor del af skolens drift.
Fabrikkens drift af skolen ophørte imidlertid allerede i 1914. Nedlæggelsen blev begrundet med, at der var en nedgang i antallet af børn, som søgte skolen. Endvidere havde Klædefabrikken konstateret, at kun et mindretal af de børn, der søgte skolen tilhørte “fabriksbefolkningen”. Endelig var det for dyrt for Fabrikken at drive skolen, da skolepengene pr. måned fortsat kun var 1 kr.
Men skolen blev alligevel ikke lukket. Sognerådet måtte imidlertid leje lokalet af Fabrikken og drive skolen videre, idet der ikke var plads i kommuneskolen til eleverne. Først i marts 1924 ophørte dette lejemål og alle børnene blev overført til den offentlige skole i Hellebæk.

Rev. 11.04.2021