Constantin Brun (1818-1903)

Af Kjeld Damgaard

Constantin Brun voksede op på Krogerup Gods, men var ikke arving hertil. I stedet ejede og drev han bl.a. Borupgaard i perioden 1855-1870.


I 1856 købte Constantin Brun, hvis fulde navn var Poul Ernst Constantin Brun (25. november 1818 – 18. juni 1903), Borupgaard. Han var søn af kammerherre Carl F. B. Brun til Krogerup. Han gik 1830-36 på Herlufsholm, blev uddannet til landmand 1837-39 på Faurholt og 1840-42 på Möglin i Tyskland. 1843-47 var han ejer af Løvegaard i Holbæk Amt, 1851-53 af Gyllingnæs i Hads Herred og 1855-70 af proprietærgården Borupgaard og slutteligt 1871-75 af en mindre gård i Jelling.

Brun var herregårdsskytte og blev delingsfører 1848-49, bl.a. under Treårs-krigen. Han blev Dannebrogsmand 1848. 1859-70 var han medlem af Tikøb Sogneråd – heraf formand i det første år. I årene 1865-71 var han medlem af Frederiksborg Amtsråd og 1866-68 formand for Frederiksborg Amts Landboforening.

Ved det andet folketingsvalg 12. oktober 1866 stillede Brun op som kandidat i Frederiksborgkredsen, idet den tidligere repræsentant for kredsen, kaptajn Johan Grundtvig trak sig tilbage. En modkandidat, lærer C.F. Bendixen fra Ordrup, fik færre stemmer end Brun, der vandt valget. I Rigsdagen rettede Brun kraftige angreb på fattiglovgivningen, som han betragtede som uretfærdig, og på Hærloven, som han stemte imod. En anden af hans mærkesager var, at sogne skulle have større selvstændighed i forhold til præst og amtsråd. Han var 1868-69 medlem af udvalget om Det Kongelige Teater, men forlod så tinget, da han ikke lod sig genopstille 22. september 1869. Han var nærmest konservativ, men havde mange selvstændige meninger.

Han var gift med Augusta Georgine Brun, døde som rentier 1903 og er begravet på Humlebæk Kirkegård. Ved testamente af 25. februar 1899 oprettedes Augusta og Constantin Bruns Julelegat, som skulle udbetale almisser til de fattige i Jelling-Hover Pastorat.

Rev. 13.04.2021