Mathias Hansen Bogh

f. 18.10.1847 i Sdr. Bjert ved Kolding, som søn af kaadner Anders Hansen Bogh og Christiane Severine Nissen. Bedstefaderen, Hans Johansen, antog i sin tid efternavnet Bogh efter en nu uddød slægt, af hvem han købte gaarden. Efter sin konfirmation kom Mathias i snedkerlærer i Kolding, men forlod allerede aaret efter dette haandværk, forberedtes til lærergerningen og optoges paa Jelling Sem., hvorfra han dim. 1869.  Han var derefter lærer ved Latinskolens Forberedelsesskole i Aarhus. 24.05.1874 andenlærer i Tikøb. 1877 lærer, kirkesanger og organist i Lillerød. Gift 11.10.1877 m. Hanne Kristine Toft f. 28.09.1853 som datter af lærer H.H.Toft i Agtrup i Sdr.Bjert sogn. Adskillige tillidshverv i Lillerød sogn, bl.a. sekretær for Lillerød Sogneraad. Afsked 1917. Død i Lillerød den 06.12.1928.
(KMK 1916, CP&WTB 1913,  Familien Lind 1905, Folkeskolen 1917/324, HFP 1958, ”Lillerød Skole 1823-1973”. HA 10.06.1874, HA 20.08.1877)