Ida Johanne Berid, f. Nielsen

f. 20.10.1913 i Valby ved København, som datter af trafikass. v.DSB Jørgen Chresten Berid og hustru Anna Kirstine f.Jensen. Realeks. Ny Carlsbergvejens skole. 1932-33 præparentklasse paa Th.Langs Sem. 1937 dim. smstd. Derefter vikariater adskillige steder, bl.a. Brædstrup, Kelby, Stensballe og Nyborg. Fra 26.02.1941 ansat ved Nyrup og Nygaard skoler som timelærerinde, frem til 31.07.1943. Herefter ved Hornbæk skole til 01.08.1950, derefter ved Københavns Kommunes Skolevæsen. S.a. gift med kbm Aage Nielsen, f. i Stoense 09.04.1902. 1951-52 f.a. ved Ullerslev skole. 1952-54 Frørup skole. 1954-73 Rudkøbing skole. Pensioneret p.g.a. sygdom 1973. Død i Haarby paa Fyn 01.10.1989.
(Tikøb Komm.: ”Forhandlingsprotokol for Skolekomm. 1934-44” HKSA, SFA 1943-49, STFH 1944, Interview m. Ida Berid juni 1982, Erindringer af Ida Berid 09.08.1983, KD 1989, Politiken 07.10.1989)