Andersen, Niels Jeppe (1862-1949)

Gårdejer Niels Jeppe Andersen voksede op i Reerstrup, og blev i 1889 gift med datteren på Ærtebjerggaard i Mørdrup, som han derefter drev frem til 1932. Han havde i tidens løb utallige tillidshverv, bl.a. medlem af bestyrelserne i Mørdrup Tyreholdsforening, Mørdrup Svineavlsforening, Frederiksborg Amts Landboforening, Grundejerforeningen for en Del af Tikøb Sogn, Mørdrup Vandværk samt medlem af Egebæksvang Menighedsråd. Han var desuden stærkt medvirkende ved etableringen af Mørdrup Forsamlingshus, idet han i 1893 skænkede grunden til formålet. I hele forsamlingshusets levetid var Niels Jeppe Andersen bestyrelsesmedlem. Desuden var han af Justitsministeriet fra 1906  udnævnt til „Landbrugskyndig Tillidsmand ved Akkordforhandlinger“. Samme år blev han også udnævnt til vurderingsmand for Østifternes Land-Hypotekforening. Endelig var han medlem af Tikøb Sogneraad i perioden 1904-09.

Rev. 13.04.2021