Anders Kristen Andersen

f. 05.09.1874 i Revninge pr Odense, søn af gdr. Hans A. og hustru Marie f.Hansen, g. 25.06.1907 med Gudrun Bredsdorf  f. 19.02.1873 i Jernved (d. 08.01.1962). Dim. Jellinge Sem. 1904. 01.08.1904-01.08.1905 vikar ved G.Andersens private Realskole i Svendborg. 01.10.1905 andenlærer i Torkildstrup paa Falster. 01.01.1907 førstelærer ved Gurre skole. Fra 01.06.1918 kirkeværge ved Gurre kirke. 01.01.1920 medl. af Menighedsraadet i Gurre. Afsked med ventepenge pr 30.04.1939, med pension pr 30.09.1939. Død  19.06.1954.
(DSS 1933, STFH 1944, WTB&CP 1910, SFA 1941, KMK 1916, DKS 1934, Gurre Kirke)