Vagn Aagesen

f. 30.05.1909 i Veksebo som søn af førstelærer Frederik Niels Siegfred Aagesen og hustru Else f.Bichel. I lære som kedelsmed, senere landmand og stud. ved Polyteknisk Læreanstalt, derefter paa Jonstrup Sem., hvorfra han dim. 1935.  Diverse vikariater, bl.a. ved Mørks skole i Hillerød og ved Helsingør kommunale Skolevæsen. Ansat ved Lundegade skole i Helsingør 1938-1945. Gift 1938 med Ester Riemann (s.d.). Ansat ved Nyrup Skole 01.10.1945. Konstitueret som førstelærer ved Eliasens pensionering i perioden 31.03.1949-01.06.1949. Fra 01.08.1950-1960 ansat ved Frederiksværk Kommunale og -Realskole. Medlem af Melby Sogneraad 1954-60. Fra 1960 leder af den nyoprettede eksternatskole paa Skandsen i Nakskov. Død i Nakskov 02.11.1972.
(Tikøb Komm.: ”Forhandlingsprotokol for Skolekomm. 1944-53” HKSA,  EG 1986 II, Interview m. Else Marie Breiting 13.08.1982, SFA 1941-1949, Frederiksborg Amts Avis 21.11.1974, Lolland-Falsters Folketidende 21.11.1974, KD 1989)