af Kjeld Damgaard

Østrupgaard i 1936.

Østrupgaard er beliggende i den såkaldte Horserød Nederby – og har ligget på dette sted også før udskiftningen af jordene i 1786.
Stuebygningen er opført efter brand i 1907 – gårdens øvrige bygninger, d.v.s. de to staldbygninger og laden er opført i 1959. Den ene staldbygning er siden ombygget til autoværksted og den anden til keramikværksted og en beboelseslejlighed.
Oprindeligt tilliggende ca 27 tdr. ld. Nuværende tilliggende 14,2 ha.

Ejere:
1794-1831  Lars Jensen
1831-1857  Jens Larsen (søn)
1857-1860  Lars Peter Jensen (søn)
1860-1887  Søren Jensen
1887-1915  Peder Nielsen Beck
1915-1916  Sylva Agnete Beck
1916-1917  Niels Christian Jensen
1917-1920  Den Danske Regjeringskomité til Forplejning af syge Krigsfanger
1920-1956  gaardbestyrer Niels Christian Jensen
1956-1975  Aksel Christian Jensen
1975-1979  Aksel Christian Jensen og Knud Rasmussen

Gården set fra vejen i januar 1998.


1979-1982  Knud Rasmussen, Hanne Larsen og Frank Larsen
1982-1989  Per Bjørn Jørgensen og Ida Petersen (g. Jørgensen)
1989-          Ida Bjørn Jørgensen

Rev. 01.03.2021