af Kjeld Damgaard

Helgavej 8 – sydfacaden – i 2004.

Rækkehuset, der har matr. nr. 8 au, er opført i 1975.

Ejere:
1976-1979  Karen Illum Voldmester
1979-2002 Gert Nielsen
2002-          Lisbeth H Andersen og Kjeld Damgaard

Rev. 08.03.2021