af Kjeld Damgaard

Brundamslyst fotograferet i 1952 – medens alle gårdens længer endnu var stråtækte.

På Holmenevej 7 ligger en mindre landbrugsejendom ved navn “Brundamslyst”. Dens historie startede i 1828, da ejeren af Stenagergaard i Saunte, Ole Nielsen, udlejer et ca 2½ tdr. land stort areal af gårdens jorder på en 100 års kontrakt. Den årlige leje blev fastsat til 1 rigsdaler og 72 sklling om året, hvilket for 100 år gav en leje på i alt 175 rigsdaler. Det var nok en sum penge i 1823, men ved pengeombytningen i 1874 var det trods alt kun 350 kr.
Lejeren af arealet var ungkarl og skomager i Saunte, Jacob Thuesen. Arealet var dengang ubebygget, men Thuesen havde ret til at bygge et hus på arealet. Det gjorde han næppe – i alt fald ses intet hus på arealet på et kort fra 1857. Lejemålet blev imidlertid udslettet af tingbogen i 1858, så skomager Thuesen må på dette tidspunkt have opsagt lejemålet.
Først i 1874 sker der igen noget. Den daværende ejer af Stenagergaard Peder Jensen, sælger nu arealet til Ferdinand Hansen. Han havde allerede da købt hele Stenagergaards overdrevsareal, således at ejendommen nu udgjorde et rigtigt parcelliststed. Ferdinand Hansen var født i Aalsgaard og gift med Petronille. Af deres børn kan nævnes Carl Hansen, som senere blev ejer af Kildegaarden i Horneby. Datteren Marie blev gift med vandværksbestyrer Nielsen i Hornbæk og datteren Ingeborg med tømrer V. Andreasen i Horneby. Datteren Vilhelmine Hansen (f. 1881) blev gift med Eluf Marius Nielsen (1879-1959) fra Tikøb. Det var dette par, der i 1902 overtog Brundamslyst, og som i 1907 købte yderligere et areal til ejendommen. Parret fik 7 børn, hvoraf den yngste, Louis Nielsen (1919-2007) blev gift med en datter fra Pilely i Borsholm, Kirsten Christiansen (f. 1926). Louis Nielsen overtog ejendommen i 1961. Enken Kirsten Johanne Nielsen overtog stedet i 2007. Deres børn er Erik Brundam Nielsen (f. 1950) og Ib Brundam Nielsen (f. 1954).
I oktober 1990 nedbrændte to længer af ejendommen. Ejeren, Louis Nielsen var hjemme sammen med et par hjælpere, da der midt i frokosten opstod ild i staldlængen. En hest og en ged blev hevet ud i sidste øjeblik, men ellers rededes intet fra hverken stalden eller den sammenbyggede lade. Årsagen regnedes til at

Et glimt fra branden i oktober 1990. (Foto: Lars Johannessen)

være en fejl i de elektriske installationer. Året efter blev udlængerne genopbygget – dog ikke helt med samme placering.

Petronille og Ferdinand Hansens datter Vilhelmine (f. 1881) overtog sammen med sin mand, Eluf Nielsen, Brundamslyst i 1902. Fotoet af Vilhelmine Nielsen er formentlig fra omkring 1905.

Rev. 19.03.2021