af Kjeld Damgaard

Søbækgaard i 1936.

Søbækgaard er en af landsbyens oprindelige fem gårde og den eneste der stadig er stråtækt. Navnet er en forvanskning af Søbakkegaard, som er navnet på den bakke gården ligger. Gården blev solgt af kronen i 1794 til selveje, og udflyttedes ikke af landsbyen. De nuværende bygninger stammer hovedsageligt fra omkring 1880. Ejendommens tilliggende var på ca 60 tdr. ld. Den blev i 1953 købt af sagfører E. Høgsbro Holm og blev i mange år drevet af en bestyrer. De senere års ejere har været: 1973-1998 Ib Høgsbro Holm, 1998-2001 Søbækgaard ApS, 2001-2004 Christel og Frederik von Lüttichau og siden 2004 Peter de Neergaard.

Gården drives ikke længere som selvstændigt brug, men som

Der har aldrig været en Søbæk i Jonstrup – men forklaringen er i virkeligheden også, at Søbækgaard er en forvanskning af det oprindelige navn: Søbakkegaard. Foto 1959.

“hesteejendom”.

Rev. 01.03.2021