af Kjeld Damgaard

Villa “Alfa” fotograferet omkring 1915-20 medens der blev drevet sommerpensionat på ejendommen.


Villa Alfa er en ud af mange villaer i denne del af Espergærde, som er bygget af malermester Valdemar Schmidt. Om Schmidt nogensinde selv har boet i ejendommen er ikke sandsynligt. Han har antagelig anvendt den som udlejningsejendom eller som pension.

Denne ejendom er nemlig et eksempel på den kategori som man kaldte sommerpensionater. Enkelte af de store pensionater – især dem ved Strandvejen – fungerede hele året, men de fleste mindre havde kun åbent for pensionærer i sommerhalvåret.

Matr. nr. 2 h, Espergærder er udstykket fra matr. nr. 2 c, Espergærde, den 22.12.1894. Husets adresse var i perioden 1923-61: Stationsvej 41.
      til 1895 Ole Olsen
1895-1896 Valdemar Schmidt og Nicolai Vermehren
1896-1917 Valdemar Schmidt
1917-1920 fru Alma Mogensen som særeje
1920-1925 sagfører Georg Johnsen og fru Emilie Johnsen
1925-1927 fhv. godsejer Julius Tobius
1927-1936 G. Johnsen og Emilie Johnsen, f. Grønquist

Villaen blev omkring 2010 gennemgribende restaureret. Heldigvis valgte ejeren at opretholde de oprindelige farver og materialer, så huset i dag står helt autentisk.

1936-1939 Emilie Johnsen
1939-1939 læge Richard Georg Johnsen, byretssekr. Karen Emilie Johnsen og sagfører Einer Georg Johnsen
1939-1949 Entreprenør Hans Olsen
1949-1955 Mette Tovborg-Jensen
1955-1969 Svend Helge Christiansen
1969-1979 Svend Andersen og Hanne Andersen
1979-1981 Hanne Andersen
1981-1985 Henrik Baasch og Connie Baasch
1985-         Berit Mørkeberg Sørensen og Per Sørensen 

Rev. 23.02.2021