af Kjeld Damgaard

Huset er opført omkring 1850 og var i samme families eje frem til 1991.
(Foto: 1950’erne)

Denne ejendom var en del af det areal, som også omfattede nr 255-257. Arealet blev i 1849 udlejet i 50 år fra gården Nøjesomhed til Peder Jørgensen, der dog allerede i 1851 overdrog lejekontrakten til skomager Hans Jensen fra Veksebo. På det tidspunkt var der opført et hus på grunden – og det blev i december 1852 forsikret – og i samme anledning beskrevet: Huset havde enderne i nord og syd, var 6 fag (ca 9-10 m) langt og 10 alen (6,28 m) dybt, opført af lermure med stråtag og indrettet til beboelse. Huset blev i samme anledning takseret til 350 rigsdaler.
Hans Jensens søn skomager Ole Vilhelm Hansen overtog huset i 1895. Hans søster Elisabeth C. Hansen blev gift med snedker Niels Peter Johansen – se villa ”Brynet”. I 1942 overtog brødrene Edvard og Johan Viggo Johansen ejendommen – sidstnævnte anvendte stedet til sommerhus og fra 1947 var han eneejer. I perioden 1960-1991 var det enken, Asta f.Jørgensen, som ejede stedet. Hun lejede det ud i en længere årrække til familien Larsen. Sønnerne Karsten og Steffen Johansen solgte i 1991 til nuværende ejer Niels Godsk Jørgensen.

Huset er opført omkring 1850 og var i samme families eje frem til 1991.
(Foto: 1950’erne)

Rev. 09-03-2021