af Kjeld Damgaard

Rødegaard fotograferet fra sydøst i 1936.

Gårdens stuehus er opført i år 1900. Det samme er resten af den oprindelige firlængede gård. I 1977 opførtes en stor stald nord for den oprindelige gård. Denne nye bygning var indrettet til fjerkræavl. I forlængelse af et eksisterende kartoffellager vest for gårdens oprindelige bygninger opførtes i 1979-80 en sostald og lade.
I 1992 blev 2 af disse bygninger – det tidligere svinehus og det tidligere hønsehus – i alt ca 1.000 kvm – ombygget til møbellager. Siden januar 2000 har Hanni Irmang lejet den røde lade og omdannet den til antikvitetsforretning under navnet “De Røde Lade”.
Rødegaards oprindelige tilliggende var ca 35 tdr. ld. Nuværende tilliggende er 15,4 ha.


Ejere:
1798-1808  Niels Nielsen
1808-1822  Peder Nielsen
1822-1822  Poul Nielsen
1822-1866  Peder Larsen
1866-1867  Kristine Pedersdatter (enke)
1867-1895  Svend Sørensen
1895-1911  Harald Christian Svendsen

Som gården så ud i maj 2013 set fra Horserød Byvej.

1911-1956  Jens Peter Petersen
1956-1972  Erik Jensen
1972-1983  Henning Peter Jensen
1983-          Herdis Nordvang Jensen (hustru)

Rev. 01.03.2021