af Kjeld Damgaard

Holkegaard fotograferet i 1936 medens den endnu var i landbrugsmæssig drift. Bemærk, at der dengang også var en længe mod vejen.

Holkegaard var en af Horserøds oprindelige gårde og den var i samme slægts eje frem til 1956. Oprindelig var tilligendet ca 60 tdr. ld., men i løbet af 1900-tallets første halvdel bortsolgtes ca 38 tdr.ld.  Da Jens Børge Olsen overtog gården i 1905 var der desuden en besætning bestående af 5 heste, 14 køer, 4 ungkvæg, 2 søer, 10 svin og 4 får. Markerne blev drevet i 8 marks drift: Havre, benyttet brak, vintersæd, roer, byg, havre og 2 års græs.

I 1964 solgtes ejendommens hovedparcel fra. Denne del af ejendommen beholdt matrikelnummeret 6 a, Horserød. Den del, hvor selve gårdens bygninger ligger fik nyt matrikelnummer, nemlig 6 ø, Horserød. Jordene blev overtaget af Lammehavegaard, medens gården blev overtaget af vognmand Richard Hansen.

Fæstere:

    -1755  Ole Pedersen*)

1755-1794  Søren Nielsen (svigersøn)”)

Ejere:

Det oprindelige stuehus til Holkegaard fotograferet i januar 1998.

1794-1826  Hans Sørensen (søn)
1826-1866  Ole Hansen (søn)
1866-1905  Hans Peder Olsen (søn)
1905-1956  Jens Børge Olsen (søn)
1956-1964  Aksel Jensen

Herefter gårdens bygninger uden jord:
1964-1968  vognmand Richard Hansen
1968-1971  fabrikant Kurt Ejbjerg
1971-1992  automekaniker Erik Hansen
1992-       Stehfan Larsen

Rev. 01.03.2021