af Kjeld Damgaard

Gården fotograferet i 1961 – efter at den sammenbyggede gård “Bakkegaard” var brændt i 1950. Den lå til højre for Kroggaard, som dog også brændte delvist i 1985. Den blev ikke genopført.

Kroggaard og Bakkegaard var oprindeligt sammenbyggede – en såkaldt tvillingegård.  Måske var det oprindeligt to halvgårde, der tilhørte samme familie.  I 1937 tilkøbtes 5 tdr. ld. fra den da nedlagte ejendom, “Bekkehus”.  Den 31. oktober 1985 brændte en del af gården, og der nedlagdes forbud mod at genopføre bygningerne. Endvidere er der ved første ejerskifte pligt til at afhænde jorden til anden landbrugsejendom, hvorved gården i realiteten nu er nedlagt. Familien Ruben, der fra 1960 kaldte gården for “Krarupgaard”, har ikke boet på gården, og jorden har igennem hele perioden været bortforpagtet.  Navneskiftet skete i øvrigt uden tilladelse og tinglysning. I dag er der på grunden kun en enkelt mindre bygning tilbage.

Ejere:
1791-1824 Jørgen Jensen
1824-1845 Lars Jørgensen (søn)
1845-1868 Karen Nielsdatter (enke)
1868-1905 Niels Peter Larsen (søn)
1905-1908 Birthe Karoline Larsen (enke)
1908-1934 Ludvig Larsen (søn)
1934-1960 N. Bjørn Larsen (søn)
1960-1973 Gunna og William Ruben
1973-2015 Gunner Aron Ruben (søn)

2015-          Niels J. L. Olsen

Rev. 26.02.2021