Enestegården Kathøj – kattenes hede.


Matrikelkort fra 1818, der viser Kathøjgaardens placering og jorder. Desuden viser kortet ejerlavet Kathøjs to vange: Nørre Vang og Sønder Vang.Af Kjeld Damgaard

En af Tikøb Kommunes få enestegårde, hedder Kathøj. En enestegård er en ejendom, der ikke har tilhørt eller ligget i en landsby. Placeringen – så at sige – midt i Lille Esbønderups jorder, antyder dog, at der i den tidlige middelalder kan have været en forbindelse til denne landsby.

Den ældste kilde som omtaler Kathøj er fra 1466. Formen er da ”Kathed” – hvilket antyder hvad navnet egentlig betyder, nemlig ”kattenes hede”, hvor ordet hede på sjællandsk dog mest synes at betyde skovløst land.

Ejendommen tilhørte da Esrum Kloster, som da også omtaler ejendommen som en del af klosterets ejendom i et dokument fra 1499.

Efter Svenskekrigenes ødelæggelser, berettes det i 1660, at Søren Hansen på Kathøj havde ”8 bindinger hus brøstfældige”. Ved matriklen i 1681 omtales gården igen som ”en eniste Gaard” nu tilhørende Laurits Truelsen.

Indtil 1796 tilhørte ejendommen Kongen (staten), og de på gården bosiddende var fæstere. Blandt fæsterne af gården i 1700-tallet var bl.a. Ole Madsen (1725-1786), der var gift med Johanne Hansdatter (1718-1792). Hans efterfølger som fæster var Peter Jørgensen (1753-1808), som i 1796 overtog ejendommen som selveje. Han var gift med Bodil Olsdatter (1757-1841).

Ejendommen ejedes – ifølge traditionen – af familien Kathøj i 1800-tallet. Det er den familie, som ejede gården frem til 1875, der lokalt blev kaldt ”Kathøj” – de hed det dog ikke officielt. Af disse kan nævnes Peder Sørensen, der var sognefoged og i en periode tillige sognerådsmedlem.

Kostalden er opført i 1918, de øvrige avlsbygninger i 1920.

Kathøjs ejerlav strakte sig ind over det areal, som i daglig tale kaldes Tinkerup. På kortet fra 1857 er området indrammet med rød streg.

I 2005 stiftede Britt Enggaard Pedersen selskabet “Kathøj Kloakservice ApS”. Virksomheden har fortsat sin virksomhed på Kathøjgaard, men drives i dag af en bredere ejerkreds.

Fæstere:

-1660-     Søren Hansen
-1681-     Laurits Truelsen
-1771-1775   Ole Madsen
1775-1796    Peter Jørgensen

Ejere:
1796-1808    Peder Jørgensen
1808-1834    Bodil Kirstine Olsdatter (enke)
1834-1849    Jørgen Pedersen
1849-1875    Peter Sørensen
1875-1883    Peter Feddersen
1883-1909    Hans Christian Fahnøe
1909-1909    Frederik Ferdinand Clausen
1909-1957    Peter Marius Jensen
1957-1979    Hans Solevad Jensen (søn)
1979-1988    Niels Jørgen Pedersen
1988-1989    Kongeriget Danmarks Hypotekbank

Kathøjgaard fotograferet i 1997.

Kathøj fotograferet i 1936 – endnu inden Kathøjvej blev omlagt, således at den blev ført i en bue syd om gården.

Peter Sørensen, der ejede Kathøjgaard var en kendt mand på egnen i sin egenskab af sognefoged. Han var desuden medlem af Tikøb Sogneråd i perioden 1874-1880.

1989-2017    Britt Pedersen
2017-             Niels Jørgen Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. 02.03.2021