af Kjeld Damgaard

Det var tømrermester Julius Jensen, der tegnede og udførte den tilbygning som Tycho Jessen lod udføre på sin ejendom. Desværre har Julius Jensen hverken i sin ansøgning eller på tegningen angivet hvilket år tilbygningen er sket.

Tycho Carl Vilhelm Jessen blev født 1870 som søn af kaptajn Tycho Jessen og Anna Louise Ringheim. Uddannet som kunstmaler hos bl.a. Zahrtmann.
Han debuterede på Charlottenborg Forårsudstilling 1891 med en pastel, Portræt af to børn, og udstillede her 1891-1909 samt 1918. På Kunstnernes Efterårsudstilling var han repræsenteret 1909 og 1913, og i 1923 afholdt Kunstforeningen en retrospektiv udstilling af hans malerier.
I begyndelsen af sin karriere tilhørte Tycho Jessen Fynboerne, og hans første værker, har en lys kolorit i retning af Auguste Renoir. Men allerede i midten af 1890’erne fulgte han det eksempel, som malerne Herman Vedel, Vilhelm Tetens, Sigurd Wandel og Svend Hammershøi havde sat, og begyndte at lade sig inspirere at ældre tiders malerkunst. Hans image i samtiden var nok mest, at han var portrætmaler, hvilket da også er hans stillingsbetegnelse ved hustuens død. Bl.a. malede han portrætter af Fredrik Bajer, Mathilde Fibiger og Vilhelm Tetens.
Ifølge nogle kilder flyttede Tycho Jessen først til Saunte i 1915 og boede her til sin død i 1921. Imidlertid købte han allerede i 1906 en grund af gårdejer Edvard Nielsen tæt ved Hornbæk Plantage. Grunden var da ubebygget, og det er derfor usandsynligt at huset er opført i 1902, således som det fremgår af BBR-meddelelsen. Det er imidlertid ikke ualmindeligt at BBR-meddelelsernes byggeårs-oplysninger er forkerte. De er nemlig givet uden dokumentation i 1977 af de daværende ejere af ejendommene – og de har ikke altid haft styr på hvilket årstal, der er

Portræt af landsretssagfører Otto Petersen, malt af Tycho Jessen i 1894.
(Tegning i privateje)

det korrekte. Hvorfor nogle kilder angiver, at Jessens først flyttede ind i huset i 1915 må afvente nærmere arkivstudier, men måske er det også ukorrekt. Han boede der antagelig allerede fra huset stod færdigt i 1906-07. Hvorfor huset fik navnet “Bjørnegaarden” står indtil videre hen i det uvisse.

Vejen, der blev anlagt af gårdejer Edvard Nielsen, Sandagergaard, blev senere opkaldt efter Tycho Jessen og huset han boede i lå lige ved siden af det hus, som digteren Halfdan Rasmussen senere beboede i næsten 50 år.
Tycho Jessens ugifte faster, Henriette Jessen, byggede det oprindelige Strandhøj ved Espergærde. Tycho Jessen arvede efter hendes død, og det er muligvis denne arv, der gjorde ham i stand til at bygge villaen i Saunte. Senere (årstallet kendes ikke), blev huset udbygget med en to etagers bygning, således som det ses af tegningen af huset, udført af tømrermester Julius Jensen, Saunte.
Tycho Jessen ligger begravet på Hornbæk Kirkegård. Enken, Betty Emma Emilie Jessen (f. Nielsen, 1859-1942), beholdt huset frem til sin død i 1942.

Det var ikke kun portrætmalerier, som Tycho Jessen udførte. Her er et eksempel indenfor en anden genre.
(Maleri i privateje)

Rev. 20.03.2021