af Kjeld Damgaard

Stenstrupgaard, hvis oprindelige navn var Nørre Stenstrupgaard, er her fotograferet fra luften i 1936.

Den 11. september 1841 blev Peder Jensens gård i Stenstrup takseret i forbindelse med en fornyelse af brandforsikringen. I den forbindelse blev gårdens udseende og indretning beskrevet:

Huslænge i syd 19 fag lang, 8 alen dybt, bygget af fyrrebindingsværk i fod, muret med brændte sten, stråtag, indrettet til 3 stuer med bræddegulve, forstue, køkken med skorsten, bageovn, spisekammer og mælkekammer. Overalt bræddeloft. 860 rdl.
Udlænge i vest, 11 fag langt, 11 alen dybt, bygget af wellerwande med stråtag, indrettet til stue med 3 fag, bræddegulv, forstue, køkken med skorsten, karlekammer, mælkekammer og kartoffelhus. Over 8 fag bræddeloft. 390 rdl.
Udlænge i nord, 12 fag lang, 8 alen dyb, bygget af fyrrebindingsværk på sten, muret med brændte sten, stråtag, indrettet til lo og lade. 300 rdl.
Udlænge i øst, 11 fag lang 8 alen dyb, af samme bygningsmaterialer, indrettet til lo, lade og hestestald. 280 rdl.
Østen for gården en længe, 14 fag lang og 11 alen dyb, bygget af wellerwande med stråtag, indrettet til lade, kvægstald og kartoffelhus. 490 rdl.
Et hus, 3 fag langt, 6 alen dybt, bygget af fyrrebindingsværk med murede vægge og stråtag, til svinehus. 40 rdl.
Samlet forsikringssum, 1.060 rdl.
(Wellerwande er lerstampede vægge)

Den første selvejer hed Jens Jørgensen (1777-1869) og var gift med Pedernille Pedersdatter (1770-1809). De fik tilsammen fire børn, en datter, Johanne Marie, der blev gift med Ole Petersen, en søn på Engerupgaard i Lille Esbønderup. En anden datter, Marie blev gift med Jens Andersen i Saunte. En tredje datter, Inger Katrine, blev gift med en søn fra Tranagergaard i Skibstrup. Deres søn, Peder overtog gården i Stenstrup i 1834 og beholdt til den 1879. Han var gift to gange og i første ægteskab fik han bl.a. sønnen Jens Nielsen Pedersen (f. 1840). Han blev gift med Mariane Sophie Nielsen, der var født på Sandagergaard i Saunte. Deres søn, Niels Peter Petersen (1876-1953) overtog gården i 1909. Han kaldtes lokalt for “Lange Peter”, og blev gift med Juliane Augusta Petersen (1876-1970), født på Toftemosegaard i Stenstrup. Ægteparret havde ikke færre end 14 børn, men ingen overtog gården, da forældrene solgte i 1944. I 1951 købtes gården af Richard Petersen, som stammede fra Toftemosegaard i Stenstrup, men atter i 1962 blev den solgt til ikke landmænd.

Tilliggendet var i 1890 på 70 tdr. land.  Udlængerne er bygget i 1899, stuehuset i 1911. Flere tilkøb, bl.a. matr. nr. 3 s og 4 c af Hornbæk i 1907 og matr. nr. 4 m, Hornbæk og 4 e af Saunte i 1910. I 1912 tilkøbtes også matr. nr. 3 h, Saunte.
Indrettet til lejligheder.

Fæstere:
      -1754 Hans Jensen
1754-1784 Jørgen Pedersen
1784-1797 Hans Jørgensen (søn)
1797-1829 Jens Jørgensen

Ejere:
      -1828  Statskassen
1828-1834  Jens Jørgensen
1834-1874  Peder Jensen (søn)
1874-1882  Jens Nielsen Pedersen (søn)
1882-1907  Karoline Kirstine Nielsen (enke)
1907-1909  Mariane Sophie Petersen
1909-1944  Niels Peter Petersen (søn)
1944-1948  gårdejer Axel Lund
1948-1951  direktør Armin Hübsch
1951-1962  Richard Petersen
1962-1995  Gunnar Rosenquist
1995-          Lotte Reipurth og Uffe Søndergaard


Korrekt postadresse: Sauntevej 104, Stenstrup, 3100 Hornbæk

Rev.01.04.2021