Vejnavnet Fuglevangsvej - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Vejnavnet Fuglevangsvej

De enkelte ejerlav > Mørdrup > Fuglevangsvej
 
Vejnavnet Fuglevangsvej

af Kjeld Damgaard

Navnet Fuglevangsvej blev vedtaget af Tikøb Sogneråd i 1923. Det skete som følge af Folkeregistrenes indførelse. Indtil da havde bygherrer og andre, der udstykkede private grunde givet mere eller mindre anerkendte navne til de veje, der blev anlagt. Ude på landet havde kun de allerstørste veje, som f.eks. Strandvejen havde før den tid officielle navne. Men med folkeregistrenes indførsel blev det af praktiske grunde nødvendigt at give de fleste veje i bymæssige bebyggelser navne.

 
I praksis betød det, at den lokale Borger- og Grundejerforening (nu Espergærde Byforening) udarbejdede forslag til hvad de enkelte veje på Sydkysten skulle hedde. Den hidtidige Steinsvej blev således foreslået omdøbt til Fuglevangsvej – og det blev vedtaget af Tikøb Sogneråd den 27. februar 1923. Det hidtidige uofficielle navn var ganske rigtigt Steinsvej. Navnet skyldtes, at den mand, der på vegne af det konsortium, der ejede byggegrundene, forestod udstykningerne skal have heddet Stein. Det har imidlertid ikke været muligt at identificere personen nærmere, måske var det en københavnsk sagfører.
Grundejere på Steinsvej/
Fuglevangsvej marts 1923:

Grosserer S. Cantor, Forchammersvej 5, København
Husejer Adolf Iversen, Villa Gerda, Espergærde
Murermester J. Oluf Andersen, Villa Freia Espergærde
Tømrer Oluf Andersen, Villa Løvdal, Espergærde
Entreprenør Hans Olsen, Espergærde
Juvelér Moe, Hotel Cosmopolit, København  (Villa Soldal)
Direktør Andreas Nielsen, St. Marcus Sideallé 2, København
Grosserer Jørgensen, Gothersgade 105, København
Grosserer Ludvigsen, St. Kongensgade 75 C
Malermester M. Kaaber, Ellinorsvej 41, Charlottenlund
Fisker Carl Jensen, Villa Grethe, Espergærde
Cand.pharm K.V. Tjellesen, Vestre Boulevand 42, København
Fru Porst
Direktør Axel Repsdorph, Trianglen 2, København
Rodemester T. Damsgaard, Halmtorvet 1, København
Fisker N. Julius Nielsen, Villa Granhøj, Espergærde
Hovmester N. Mørch, Villa Strandholm, Espergærde
Sadelmager Næhr, Espergærde
Malermester Oluf. Rasmussen, Villa Sol, Espergærde
Rigger Johannes Nielsen, Espergærde
Arbmd. Carl Christensen, Espergærde

Man bemærker, at en stor del af ejerne kun brugte husene som sommerhus - de havde fast adresse i København eller omegn. Husene havde heller ikke numre dengang - i stedet brugte man at skrive husets/villaens navn + evt. vejnavnet.


Back to content | Back to main menu