Vejen Nørrevej - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Vejen Nørrevej

De enkelte ejerlav > Snekkersten > Nørrevej
 
Nørrevej er en del af Nordbanens oprindelige tracé
 
af Kjeld Damgaard

I sommeren 1864 kunne den nye jernbane mellem København og Helsingør indvies. Den hed i begyndelsen officielt Den nordsjællandske Jernbane - det blot dog hurtigt til "Nordbanen" (og ikke "Lille Nord", som den fejlagtig kaldes i dag). Den gik fra København via Gentofte, Lyngby, Hillerød, Fredensborg til Helsingør. På strækningen mellem Fredensborg og Helsingør var der kun én station, nemlig Kvistgaard, som var anlagt som station for den store Tikøb Kommune, som dengang var den syvende største kommune hvad angår indbyggertal i Danmark - incl. hovedstaden og alle købstæder.
 
Banens tracé er siden da ændret nogle steder, bl.a. på strækningen fra Rørtang til Helsingørs daværende station på Trækbanen. Helsingørs oprindelige stationsbygning findes stadig, og var i mange år kendt som Børnegaarden.
 
Flytningen af banens tracé skete i 1891, da man ønskede at føre banens endestation helt ned til havnen, således at man kunne føre passagerer og jernbanevogne direkte ombord på færgerne til Helsingborg. Imidlertid var der stor højdeforskel på den gamle stations placering og den nye. Det betød i praksis, at man var nødt til at ændre linjeføringen et godt stykke inde i landet, således at man uden problemer kunne køre ad en jævn stigning hele vejen til Rørtang. Havde man bibeholdt den gamle linjeføring, ville faldet ned mod stationen have været for stejl.
 
Derfor blev Nordbanens tracé ændret til den nuværende - og samtidig byggedes en rigtig station i Snekkersten. Før da havde der kun været et trinbræt.
 
Den oprindelige linjeføring af Nordbanen ses imidlertid stadig meget tydelig i landskabet. På strækningen syd for Løntoften i Snekkersten ses den gamle banelinje som en sti frem til Løntoften. Herfra ses den som en banedæmning parallelt med Nørrevejs sydlige ende. På banedæmningen - egentlig kaldt Poppel Allé (deraf navnet Poppelgaarden lige overfor) - er der i dag en cykel og gangsti. Ud for Borupgaard Centret løber den gamle banestrækning sammen med den nuværende Nørrevej. Og som spørgeren ganske rigtigt antager, er den gamle bane og Nørrevej identiske på strækningen nord for Rønnebær Allé. På Nørrevej lå i øvrigt også Snekkerstens første trinbræt/holdeplads i tidsrummet 1879-91.
 
I den nordlige ende af Nørrevej slår denne et sving, men lige øst for ses tydeligt den gamle banedæmning, som dog i nyere tid er blevet gennemskåret af en indkørsel til Meulenborg-bebyggelsen. Nord herfor er den gamle bane identisk med den nuværende Stubbedamsvej.
 
For god ordens skyld skal tilføjes, at omlægningen skete flere år før Kystbanen - i 1897 - blev indviet.
På et moderne kort er den gamle linjeføring af Nordbanen mellem Rørtang og Helsingør indtegnet med rødt. Den nuværende linjeføring ses 50-100 meter øst herfor.
Glimt fra Nørrevej i 1978.
Back to content | Back to main menu