Snekkersten By - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Snekkersten By

De enkelte ejerlav > Snekkersten

Snekkersten Havns historie
i korte træk


af Kjeld Damgaard

I marts 1872 påbegyndtes det arbejde, der skulle føre til anlægget af Snekkersten Havn. Placeringen var oprindelig tænkt ud for Snekkersten Kro, men bl.a. af hensyn til Skotterups fiskere blev den endelige placering midtvejs mellem de to fiskerlejer ud for ejendommen ”Hildas Minde”. På det tidspunkt regnede man Snekkerstens ”centrum” for liggende helt oppe ved kroen.

Det var fiskerne selv, der leverede det meste arbejde - i al fald så længe fiskeriet tillod dette. Økonomien var i begyndelsen intet problem. De udlagte bidragslister i Helsingør og København gav ret anseelige beløb, og der blev kun udført arbejde for de penge, man havde. I byggeriets senere år måtte man dog optage lån i form af veksler for at få færdiggjort byggeriet.

Sidst på året 1873 var byggeriet kommet så langt, at bådene kunne komme i læ bag dækmolerne. Der blev i den forbindelse udarbejdet et ”Reglement samt Havne. og Brotaxt for Baadehavnen ved Snekkersten”. Samtidig nedsattes en havnebestyrelse. Den kom til at bestå af de fem hovedinitiativtagere, nemlig Peter J. Willumsen, Wilhelm J. Willumsen, Jens Jonassen, Jens Peter Thagesen og Børge Børgesen. Den 1. april 1874 åbnede havnen for offentlig besejling, og fisker Jens Jonassen blev udnævn til havnens første havnefoged.

Vanddybden i den nyåbnede havn var imidlertid ikke stor. Men dette forhold kunne man ikke afhjælpe i første omgang. Det var vigtigere at få beskyttet de nye moler med store søsten. Der blev derfor i de følgende to år sejlet store sten af fartøjer fra Gilleleje, Ellekilde og Humlebæk.

Med åbningen af Snekkersten Havn blev et stort savn afhjulpet. Mange af fiskernes aktiviteter kunne nu flyttes ind i den beskyttende havn. Ved havnens sydmole oprettede bådebygger Jens Svendsen i 1875 sit værksted, som han hidtil havde drevet i Espergærde. Han kom til at bygge både for fiskerne og kadrejerne langs hele Øresundskysten. Den 12. januar 1879 kunne Peter Willumsen aflevere det færdige byggeregnskab til revisionen. Det fremgik heraf at der havde været udgifter ved havnebyggeriet for 39.809,73 kr.  Desværre var der kun indkommet 39.803,54 kr, så kassereren havde måttet dække underskuddet på 6 kr og 19 øre af egen lomme!

Transporten af passagerer til og fra Øresundstrafikkens rutebåde havde hidtil foregået mellem bådene og Kongevasen i Skotterup. I 1876 flyttede denne trafik til den nye havn.

I de følgende mange år kæmpede havnebestyrelsen løbende med at holde udgifterne nede og indtægterne oppe. Havnefogederne blev gentagne gange pålagt at sørge for at inddrive restancer samt afgifter af udenbys både. Nogen hjælp fik man dog, bl.a. fra godsejer Hage fra Nivaagaard, der bl.a. stod for en del af arbejdet med at lægge sten m.v. i starten af 1890’erne. Man sendte tillige gentagne skrivelser til rigsdagen m.h.p. at få eftergivet  havnens gæld til statskassen, der i 1892 udgjorde ca 6.500 kr. Det lykkedes dog først i 1893 at få denne eftergivet.

I 1894 vedtoges det at forlænge søndre molehoved med 11 meter. Havnens interessenter skulle udføre arbejdet under ledelse af bådebygger Jens Svendsen. Allerede i forbindelse med etableringen af havnen blev der i 1872 afholdt en stor skovfest i Egebæksvang. Overskuddet herfra gik til anlægget af havnen, men sidenhen forsøgte man sig flere gange med en ny skovfest m.h.p. at skaffe penge til den fortsatte drift af havnen. I 1898 holdtes således sådan en skovfest, der gav et overskud på 2.097 kr, hvilket var omtrent det dobbelte af årets øvrige indtægter. Foruden havneafgifter af både faste bådejere og af gæster, havde havnen også indtægter af græsning på stejlebakkerne samt fra de bønder, der hentede tang på strandene. Desuden skulle der betales afgift af salg af fisk på havnen. Dog kun 25 øre for hver 100 kr der omsattes.

Et evigt tilbagevendende problem var tilsandingen og det meget mudder, der lagde sig i havnebassinet. Stort set hvert eneste år blev der brugt megen energi og mange penge på at opmudre.
Igennem mange år havde man optaget et privat lån, men i 1903 lykkedes det endeligt at komme ud af al gæld - for første gang i havnens historie. I efteråret 1906 blev der opstillet et havnefyr på søndre mole.
Til en større reparation af havnen i 1909 modtog havnebestyrelsen tilskud fra både staten, Frederiksborg Amt og Tikøb Sogneråd. Udgiften var også ganske stor - over 9.000 kr. Arbejdet blev ledet af havneingeniør Bech og med bådebygger Jens Svendsen som tilsynsførende.

Reglementet for havnen måtte af og til strammes op. Bl.a. måtte man i 1909 indskærpe, at det var forbudt at kaste døde fisk i havnen. I 1910 blev det forbudt at cykle på nordre mole, samt at børn under 8 år ikke måtte færdes på havnen uden tilsyn.
Allerede kort efter at Jens Svendsen havde etableret sig som bådebygger på havnen, byggede han en bedding lige syd for bådebyggeriet. I 1914 vedtog havnebestyrelsen imidlertid at bygge endnu en bedding lige nord for bådebyggeriet. Tømrermester Nielsen-Kaas byggede beddingen for ialt 1400 kr. Allerede det første år gav beddingen 81 kr i indtægt.

Et andet tilbagevendende problem var kystnedbrydningen. I 1915 skrev havnebestyrelsen således endnu engang til Kystkommissionen og bad om, at der blev gjort noget for at beskytte kyststrækningen mellem ”Det gamle Toldsted” og sprøjtehuset i Skotterup.
Det førte dog ikke til noget, og en fornyet ansøgning til vandbygningsdirektøren medførte blot et svar om, at udgiften ikke stod mål med den begrænsede interesse fiskerne måtte have heri. Som resultat af dette afslag sendte man en ansøgning til amtet, idet man gik ud fra at amtet måtte være interesseret i at beskytte Strandvejen, der jo blev vedligeholdt af Frederiksborg Amt. Sagen kører derefter frem og tilbage mellem amtet og landbrugsministeriet i de følgende år. I 1932 ender sagen med ,at amtsvejvæsenet går ind på at sikre en 310 meter lang strækning nord for Snekkersten Havn. Sikringen af de øvrige strækninger bliver en sag mellem de involverede parter. I praksis betød det, at amtet, staten, sognerådet og grundejerne alle måtte til pengepungen for at sikre kysten med høfdebyggeri, glaciser m.v.

I 1920 vedtoges det at bygge en barkkedel ved havnen. I 1922 foretoges omfattende ombygninger af havnen. Arbejdet bestod i nedramning af jernbeton-spunsvægge samt opbygning af molerne i beton. Først i 1933-34 byggedes det nuværende landbolværk. Det var 46 meter langt, og i dette skulle indgå et 8 meter bredt slæbested.

Allerede i 1923 var der blevet opført et WC ved nordre mole, men i 1932 blev det afløst af et ”nødtørftshus” ved søndre mole. Dette toilet stod indtil 1971, da det blev erstattet af det nuværende. På havnen var der allerede tidligt - antagelig i 1870’erne - blevet oprettet en fiskeforretning. Det var fiskehandler Wilhelm Hansen og hans bror Lauritz Hansen, der havde denne butik på havnens sydmole. På havnens nordmole etablerede fætrene Knud og Erik Johannessen i 1927 en fiskeforretning. Senere overtog fiskehandler Jacob Johansen forretningen. Sønnen Svend drev senere denne forretning indtil 1972. I 1959 lejede fiskehandler Hans Johansen fiskeforretningen på søndre mole. Forretningen fortsatte til 1963, da den blev nedlagt.

På grund af verdenskrigen blev der i 1942 tegnet en krigsforsikring af Snekkersten Havn. Havnen blev i den anledning forsikret for knapt 160.000 kr. I 1950 opførte firmaet Alfred Olsen og Co. A/S en tankstation på havnepladsen ud mod Strandvejen. Senere blev det firmaet ”Danish American Gulf Oil Company”, der drev tankstationen.

I eftersommeren 1958 oprettede skibsreder Louis Grau en færgerute mellem Snekkersten Havn og Helsingborg. I første omgang blev sejladsen udført med færgen ”M/S Mols”. Fra sommeren 1960 også af færgen ”M/S Freia”. I 1972 blev ”M/S Marina” indsat på ruten - og den fortsatte til ruten blev flyttet til Helsingør i starten af 1990’erne.

I 1972-73 opføres et nyt klubhus, der hvor der tidligere lå en fiskehandel på nordre mole. Klubhuset blev opført m.h.p. at være hjemsted for Snekkersten-Skotterup Sejlklub.


Panorama af Snekkersten Havn, 2012

Snekkersten 1898 - med Snekkersten Havm.

Et af de tidligste fotos af Snekkersten Havn er dette fra 1881. Man ser havnens centrale del med den nordlige mole i baggrunden. Bemærk at der ikke er noget landbolværk - det blev først opført i 1930'erne.

Snekkersten Bådebyggeri, malt i 1883 af Carl Baagøe. Den store båd på beddingen er antagelig en lodsbåd fra Helsingør.

Fiskehuset på Nordre Mole fotograferet i starten af 1970'erne, kort inden huset blev nedrevet. Fiskehuset havde været drevet af fiskehandler Sven Johansen fra det blev bygget i 1953 og frem til lukningen i 1973. Huset blev nedrevet i 1973, efter at Sejlklubben havde bygget et nyt klubhus ved siden af.

Færgen fra Helsingborg under indsejling i 1960. Færgen er M/F Mols, der indledte sine sejladser på ruten i 1958.

1 comment

ninest123
2018-05-29 09:34:13
mt0529
nike air presto
mulberry outlet
tiffany and co
supra shoes
dr martens boots
michael kors outlet clearance
discount oakley sunglasses
ugg boots
givenchy outlet
nike air max axis
mbt shoes
christian louboutin outlet
teva sandals
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
jordan retro
cheap oakley sunglasses
air max 2018
burberry outlet
lebron james shoes
moncler outlet
nike air max
kate spade bags
vasque boots
nba jerseys
ralph lauren
tory burch outlet
pandora jewelry
ultra boost
ray ban sunglasses
coach factory outlet
jordan shoes
hermes bags
vionic sandals
ugg outlet
air max 90
fitflops
coach outlet
louboutin shoes
louis vuitton handbags
birkenstock outlet
pandora charms
polo ralph lauren outlet
columbia shoes
adidas yeezy
fitflops sale clearance
canada goose outlet
kate spade outlet store
canada goose outlet
cheap jordans
yeezy boost 350
ralph lauren outlet
nike shoes
replica watches
rolex watches
ralph lauren outlet
coach outlet
ralph lauren outlet online
nike outlet online
adidas nmd shoes
longchamp outlet
the frye company shoes
salomon shoes
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
ysl handbags
oakley sunglasses
unomagli shoes
coach outlet store online
fred perry polo
birkenstock
pandora outlet
saint laurent handbags
coach outlet
converse all star
supreme clothing
cartier outlet
coach outlet
kate spade outlet
michael kors outlet online
pandora charms
canada goose jackets
pandora outlet
pandora charms sale clearance
versace handbags
louis vuitton
wolverine boots
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry
lacoste polo shirts
coach outlet online
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet store
pandora jewelry
coach factory outlet
givenchy handbags
christian louboutin
kobe bryant shoes
michael kors factory outlet
cheap mlb jerseys china
keen sandals
coach outlet
vasque shoes
lowa boots
kate spade handbags
toms outlet
nike zoom
fitflops
pandora
ecco outlet
timberland outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
nike store
coach factory outlet
coach outlet store
ferragamo shoes
puma shoes
kate spade outlet
salvatore ferragamo
ray ban sunglasses
north face jackets
adidas shoes
air max 97
dr martens outlet
converse outlet store
jimmy choo outlet
adidas superstar
nike free run
burberry outlet
ralph lauren uk
ugg boots on sale
jordans
polo outlet
mcm outlet
michael kors outlet canada
ralph lauren outlet
pandora jewelry
fitflops
birkenstock shoes
pandora charms sale
coach outlet
red bottom shoes
nike basketball shoes
cheap nike air max
canada goose outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
adidas shoes
louboutin shoes
cheap nba jerseys
supreme clothing
birkenstock shoes
supra shoes
asics outlet
moncler jackets
nike outlet
ugg australia
adidas yeezy boost
birkenstock outlet
red bottoms shoes
coach outlet
pandora jewelry outlet
adidas nmd
coach outlet
pandora charms
arcteryx boots
coach outlet online
burberry outlet store
pandora jewelry official site
johnston and murphy outlet
canada goose
michael kors outlet
teva shoes
canada goose outlet
nike shox
michael kors handbags
oakey sunglasses
coach outlet store
mikimoto pearls
gap polo shirts
michael kors outlet canada
hermes handbags
ray ban sunglasses discount
pandora jewelry
adidas shoes
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
toms outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
canada goose uk
jordan retro 11
salvatore ferragamo shoes
manolo blahnik shoes
fitflops sale
coach outlet store
adidas yeezy boost
tiffany and co
ugg outlet
uggs
nike shoes
kyrie 4 shoes
underarmour shoes
ugg outlet
canada goose jackets
pandora outlet
nike air max 270
tory burch outlet
ralph lauren outlet
adidas yeezy
hermes outlet
armani exchange outlet
kate spade outlet store
air jordans
ysl outlet
dooney and bourke handbags
mbt
coach outlet
yeezy boost
moncler jackets
ralph lauren
coach outlet store online clearances
birkenstock sandals
hermes handbags
ecco shoes
birkenstocks
dior handbags
coach outlet
jordan shoes
coach outlet
hermes birkin
nike cortez
ralph lauren outlet
coach factory outlet
cheap jordans for sale
mcm handbags
jordans
moncler jackets
canada goose jackets uk
pandora charms
louis vuitton outlet
naot sandals
coach factorty outlet
cheap jordans
adidas shoes
canada goose jackets
nike air foamposite
timberland boots
jordan shoes
ecco shoes for men
valentino shoes outlet
nike air max
tory burch outlet store
timberland boots
ralph lauren outlet
moncler jackets
timberland outlet
air max 2018
tory burch outlet
allen edmonds shoes
nike shoes
ralph lauren outlet
michael kors outlet
salvatore ferragamo shoes
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
kate spade outlet
merrell shoes
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
nmd adidas
moncler
dansko shoes
nike air max
cheap uggs
louis vuitton outlet store
nike huarache
new balance outlet
oakley sunglasses
polo outlet
kenneth cole shoes
berluti shoes
tods outlet
adidas shoes
ugg boots on sale
michael kors outlet
birkenstock sandals
nike shoes for men
cheap mlb jerseys
nike air max 87
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet online
nike tessen
uggs canada
coach factorty outlet
pg 2
mlb jerseys
oakley sunglasses outlet
longchamp outlet online
longchamp outlet
nike air max 1
michael kors
michael kors
keen shoes
michael kors outlet
prana clothing
michael kors outlet clearance
nike outlet
mulberry bags
louis vuitton outlet online
oakley sunglasses
moncler outlet
air max 2017
oakley sunglasses
nike dunks
van cleef and arpels jewelry
cheap jordans
pandora store
salvatore ferragamo
canada goose uk
red wing shoes
swarovski crystal
asics shoes
ugg boots
nike react shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
north face jackets
supreme clothing
timberland outlet
dr martens
canada goose outlet
adidas yeezy
bally handbags
saint laurent outlet
ecco shoes
fred perry
burberry outlet
coach outlet
adidas outlet
alden shoes
ray ban sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet
salewa shoes
prada outlet
nike epic react flyknit
nike zoom
cheap jordans
louis vuitton outlet online
fitflops sale clearance
toms shoes
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
north face outlet
ralph lauren uk
cheap ray bans
kate spade handbag
yeezy boost
prada handbags
pandora charms
coach factory outlet
hermes handbags
vans store
cole haan shoes
kate spade
nike outlet
coach outlet canada
michael kors handbags
moncler jackets outlet
nike free 4.0
ugg outlet
birkenstock sandals
kevin durant shoes
garmont boots
yeezy boost
adidas yeezy boost
coach outlet
canada goose sale
uggs
red bottoms
coach outlet
coach factory outlet
nike huarache
coach outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasses discount
coach factory outlet
coach factory outlet
nike cortez
philipp plein outlet
nike outlet
adidas superstar
supreme new york
tiffany outlet
mulberry uk
adidas
nike shoes
converse shoes
kate spade outlet
adidas nmd
air max 2019
air jordans
coach factory outlet
air jordan shoes
christian louboutin
ralph lauren sale clearance
coach factorty outlet
red wing outlet
pandora jewelry
nike shoes
uggs outlet
nike air more money
timberland boots
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
adidas stan smith
hermens bags
cheap jordans free shipping
timberland boots
reebok shoes
harden vol 1
ugg boots
philipp plein shirt
pandora jewelry outlet
nike air force 1
uggs outlet
coach outlet store
john lobb boot maker shoes
canada goose
coach outlet store
valentino shoes
timberland boots outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
polo outlet store
yeezy 350 boost
nike air max outlet
pandora charms
ralph lauren sale clearance
michael kors outlet
ralph lauren sale clearance
vans shoes
coach outlet online
adidas campus
yeezy boost
ralph lauren sale
tory burch outlet online
coach factorty outlet
fendi handbags
chopard watches
birkenstock sandals
ralph lauren
louis vuitton
fitflops sale clearance
chch handbags
ugg outlet
michael kors outlet
fitflops
air max 97
louis vuitton outlet
canada goose jackets
michael kors outlet online
jordan shoes
canada goose sale
mont blanc pens
asolo boots
moncler outlet
adidas yeezy
salomon shoes
coach outlet
jimmy choo
givenchy handbags
coach outlet store
nike air max zero
swarovski outlet
canada goose jackets
canada goose sale
oakley sunglasses
columbia sportswear
polo ralph lauren outlet online
adidas nmd
polo ralph lauren
harry winston jewelry
louboutin shoes
coach outlet
adidas outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
pandora jewelry official site
nike air max shoes
coach canada
fitflops sale
ralph lauren outlet
pandora jewelry
kate spade
cheap jordans
puma rihanna shoes
gucci outlet
nike outlet store
coach outlet
mont blanc
moncler jackets
ecco shoes
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
pandora outlet
jimmy choo outlet
abercrombie and fitch
danner boots
valentino shoes
caterpillar boots
moncler outlet
air jordan shoes
jordan shoes
coach factory outlet online
canada goose outlet
moncler coats
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora jewelry
michael kors outlet canada
moncler outlet
kate spade outlet
rolex watches
cole haan outlet
reef sandals
new balance shoes
cheap nfl jerseys
nike air max 95
skechers shoes
air more uptempo
kate spade
pandora charms
coach outlet
kate spade handbags
yeezy boost
uggs
coach outlet
kate spade outlet store
jordan shoes
moncler outlet
mbt shoes
salvatore ferragamo shoes
canada goose outlet
mulberry handbags
adidas yeezy
fitflops
canada goose outlet
longchamp handbags
ferragamo outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
nike outlet online
canada goose outlet
mammut boots
adidas originals
coach outlet
kobe shoes
adidas shoes
florsheim shoes
polo ralph lauren outlet online
dolce and gabbana handbags
canada goose jackets
abercrombie
pandora charms
mt0529
Back to content | Back to main menu