Poul Wichmann Nielsen

f. 16.11.1931. Dim 1954. Ansat ved TKS 01.08.1958 som lærer ved Espergærde skole. Konstitueret viceinspektør smstd. fra 01.12.1964. Fast ansat smstd. som viceinspektør fra 01.03.1965. Gift med Bodil Nielsen. Skoleinsp. smstd. ca 1971. Pensioneret ved skolens nedlæggelse pr 31.07.1991. Død 17.10.2017.
(TKS 1958/59-1969/70, HKS 1979/80m HD 19.10 2017)